Jeżeli już współpracowałeś z innymi, to u nas zaskoczy Cię doskonała komunikacja,
która w oczach naszych Partnerów stanowi świadectwo jakości współpracy.

Izabela Czaplicka, Partner

Usługi / Podatki

Potrzebujesz dodatkowych informacji?Skontaktuj się z nami!

Opodatkowanie działalności gospodarczej

Doradzamy naszym Partnerom w zmaganiu się z podatkowymi aspektami zarządzania. Wspomagamy ich w prawidłowym i rzetelnym wykonywaniu obowiązków podatkowych z uwzględnieniem możliwości optymalizacji zobowiązań podatkowych. Nasz cel, to wskazanie prawidłowych podatkowo rozwiązań oraz wszelkich ryzyk związanych z ich przyjęciem w zakresie prawa podatkowego. Nie ograniczamy się do pisania opinii dla, lecz czynnie rozwiązujemy problemy naszych Partnerów, bo tylko dzięki takiemu podejściu jesteśmy w stanie dokonać oceny skutków prawnych, podatkowych, bilansowych oraz biznesowych. Nasze doświadczenia pozwalają na przedstawienie interesujących rozwiązań w zakresie:

 • doradztwo w zakresie opodatkowania działalności gospodarczej,
 • sprawozdawczość podatkowa,
 • doradztwo w zakresie podatków osobistych,
 • zarządzanie ryzykiem podatkowym,
 • międzynarodowe prawo podatkowe,
 • dotacje i ulgi inwestycyjne,
 • podatek dochodowy od osób prawnych CIT,
 • podatek odroczony,
 • podatki w systemach IT,
 • podatkowe aspekty fuzji i przejęć.

Podatki pośrednie

Nasze doświadczenie umożliwia nie tylko doradztwo dotyczące regulacji krajowych, ale również odnoszących się do prawa Unii Europejskiej oraz do orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Dzięki temu, naszym Partnerom oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie międzynarodowego planowania przeprowadzanych transakcji w zakresie podatków pośrednich, optymalizacji rozliczeń przez zmniejszenie zobowiązań podatkowych czy ograniczenie obowiązków administracyjnych. Dostarczamy rozwiązania zapewniające identyfikację i ograniczanie ryzyk podatkowych w kwestiach:

 • cło i handel międzynarodowy,
 • VAT/Podatek od towarów i usług.

Podatki międzynarodowe

Nasi Partnerzy coraz częściej zawierają transakcje o zasięgu międzynarodowym, wymagające nie tylko znajomości międzynarodowych regulacji w zakresie opodatkowania czy wewnętrznego prawodawstwa podatkowego poszczególnych państw, ale przede wszystkim całościowego spojrzenia na wynikające z nich skutki podatkowe. Dlatego, by podejmowane przez nich działania były opłacalne, nasi eksperci służą pomocą w kwestii:

 • cen transferowych,
 • cła i certyfikatów AEO.

Podatkowe aspekty fuzji i przejęć

Skutecznie przeprowadzony proces fuzji lub przejęcia wiąże się z reorganizacją struktury podatkowej działalności naszych Partnerów. Niesie to ze sobą, oprócz szerokich możliwości rozwoju, ryzyko związane ze specyfiką przejmowanego podmiotu. Proces ten niejednokrotnie wymaga aktywnego zaangażowania specjalistów, posiadających ogromną wiedzę i doświadczenie w tej dziedzinie. Bo tak stworzony, efektywny system dystrybucji osiąganego dochodu, niejednokrotnie determinuje ostateczny poziom realizowanego zysku z dokonanej inwestycji.

Due diligence podatkowe

Czy firma należycie wypełniła swoje zobowiązania prawne, wynikające z regulacji prawa publicznego? Czy w obszarze opodatkowania mającego wpływ na wartość przejmowanej spółki istnieje jakieś ryzyko? Nasi Partnerzy nie muszą się nad tym zastanawiać. Wszechstronną ocenę kondycji finansowej zapewniają im nasi eksperci. Jako niezależni doradcy sporządzimy sprawozdanie finansowe oraz przegląd podatkowy zmierzający między innymi do określenia potencjalnych, niezaksięgowanych zobowiązań podatkowych.