To, jak działamy dziś, będzie tworzyło nasz wizerunek przez następne lata.
Wobec tego nie możemy sobie pozwolić, by tylko obiecywać partnerstwo.

Remigiusz Nowicki, Project Manager

Usługi / Audyt finansowy

Potrzebujesz dodatkowych informacji?Skontaktuj się z nami!

Claudit

Powszechnie sądzi się, że audyt finansowy jest konserwatywny i nie może być innowacyjny. Postanowiliśmy obalić ten mit.

Zaangażowaliśmy nowoczesne technologie, aby ułatwić życie naszym Partnerom. Wykorzystujemy system zarzadzania audytem Claudit, który nie tylko zapewnia jakość, ale również ułatwia pracę Twojego zespołu księgowego.

Claudit pozwala na zdalną komunikację i zarządzanie dokumentami, dzięki czemu będziesz w stałym kontakcie z audytorem. To pierwszy system zarządzania audytem, który koncentruje się na potrzebach i wygodzie naszych Partnerów, zapewniając jednocześnie wysoką jakość audytu i współpracy.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Clauditu, skontaktuj się z nami, chętnie go Tobie zaprezentujemy.

Badanie i przeglądy sprawozdań finansowych

Jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych (nr 2678), wypracowaliśmy sobie metodykę badania, opierającą się na wymogach organizacji zawodowych biegłych rewidentów w Polsce oraz Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC). Jakość świadczonych usług zapewniają nasi wysoko wykwalifikowani biegli rewidenci z wieloletnim doświadczeniem w badaniu i przeglądach jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, sporządzonych zgodnie z Polskimi Zasadami Rachunkowości, czy Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

Możemy się poszczycić wieloletnim doświadczeniem w pracy ze spółkami publicznymi notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i indywidualnym, pełnym zaangażowania podejściem do każdego Partnera. Nasze nowoczesne narzędzia informatyczne ułatwiają i przyspieszają proces realizacji usług, wśród których są:

  • badanie/przegląd sprawozdań finansowych (również wg MSSF/MSR),
  • badanie/przegląd części sprawozdań finansowych (również wg MSSF/MSR),
  • badanie/przegląd skonsolidowanych sprawozdań finansowych (również wg MSSF/MSR),
  • badanie/przegląd sprawozdań finansowych na potrzeby prospektu emisyjnego (również wg MSSF/MSR).

Audyt środków unijnych

Wykonując audyt, analizujemy dokumentację oraz stosowane procedury kontroli wewnętrznej. Odnosimy się do: przekazywania i rozliczania otrzymanych środków, procedur akceptacji wydatków kwalifikowalnych i odpowiedniego udokumentowania oraz raportowania realizacji projektu z uwzględnieniem realizacji przyjętych celów i realizacji postanowień umowy o dofinansowanie projektu. 

Dzięki audytowi nasi Partnerzy uzyskują dowody pozwalające ocenić, czy realizacja projektu przebiega zgodnie z umową i wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz obowiązującymi przepisami, dotyczącymi realizacji projektu. To skonfrontowanie rzeczywiście wykonanego zadania z wielkościami deklarowanych wydatków. To uzyskanie zapewnienia, że kwoty wydatków są wykazane poprawnie, a wnioski o płatność zostały sporządzone zgodnie z wymogami umowy. To potwierdzenie danych, zarówno liczbowych, jak i opisowych, zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem. To w końcu zwiększenie pewności podmiotu realizującego projekt oraz Instytucji Wdrażającej, że projekt był prawidłowo realizowany.

Inne prace audytorskie

Jako wysokiej klasy specjaliści, posiadamy niezbędne uprawnienia i kwalifikacje w zakresie wyrażania opinii o prawidłowości oraz zgodności planu połączenia lub przekształcenia spółek z obowiązującymi przepisami dotyczącymi rachunkowości. Możesz nam również powierzyć weryfikację sprawozdania założycieli spółki pod kątem jego rzetelności oraz zgodności z obowiązującymi zasadami dotyczącymi sprawozdań finansowych. Na pewno będziesz zadowolony z jakości naszych usług, wśród których znaleźć można:

  • badanie planu połączenia lub przekształcenia spółek,
  • badanie sprawozdania założycieli spółki.

Doradztwo w zakresie rachunkowości

Nasze doświadczenie i wiedza sprawiają, iż jesteśmy w stanie zaspokoić potrzeby menedżerów w zakresie wiarygodnej informacji zarządczej o kosztach, wynikach i rentowności produktów. Potrafimy podnieść efektywność przedsiębiorstwa poprzez stworzenie trwałych przewag konkurencyjnych. Chętnie się dzielimy naszą wiedzą przez szkolenia i konsultacje, które zapewniają rozwiązanie bieżących problemów oraz poszerzenie wiedzy z zakresu rachunkowości. Nasze usługi umożliwiają planowanie i kontrolę kosztów w przedsiębiorstwie, zarządzanie nimi oraz ich ocenę. Pomożemy w prawidłowym ustaleniu wyniku finansowego i wycenie produktów w sprawozdaniu finansowym, jak również zmierzymy ich rentowność. Ocenimy wyniki jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa. Umożliwimy prawidłowe działanie systemu kontroli wewnętrznej i terminowy obieg dowodów księgowych we właściwych komórkach organizacyjnych. To wszystko dzięki usługom:

  • controlling i rachunkowość zarządcza,
  • konsultacje i szkolenia w zakresie rachunkowości,
  • organizacja rachunkowości i rachunku kosztów.

Wdrożenie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości

Proces sporządzenia sprawozdania zgodnego z MSSF/MSR po raz pierwszy, bywa skomplikowany. Dlatego jako specjaliści dostarczamy najlepsze informacje pozwalające Zarządowi Jednostki podjąć wszelkie decyzje dotyczące polityki rachunkowości zgodnej z MSR. Zidentyfikujemy różnice pomiędzy MSSF/MSR a stosowanymi dotąd w przedsiębiorstwie zasadami rachunkowości, by zaproponować działania zmierzające do wyeliminowania tych różnic. Spowodujemy, że wdrożenie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości odbędzie się sprawnie z zachowaniem najwyższego poziomu działania.