Partnerstwo wyraża się  w naszej codziennej biznesowej
praktyce. To nasza marka i zobowiązanie.

Konrad Goździor, Doradca Podatkowy

Szkolenia / OZE

Potrzebujesz dodatkowych informacji?Skontaktuj się z nami!

Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna – szkolenia i doradztwo dla firm

Projekt jest skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z sektora szeroko pojętego przemysłu, mogących wykorzystywać energię z odnawialnych źródeł energii (OZE) na własne potrzeby, planujących i realizujących inwestycje w OZE i/lub dysponujących budynkami np. z branży hotelowej, magazynowej, dla których rentowne okaże się założenie własnej instalacji OZE. Każde przedsiębiorstwo biorące udział w projekcie zostanie objęte szkoleniem oraz indywidualnym doradztwem.

UE_logos

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.02.01.01-00-496/13.

Program szkolenia "Efektywność energetyczna i OZE w praktyce"

Polityka Efektywności Energetycznej

 • Od czego rozpocząć działania "Eko" w przedsiębiorstwie?
 • Audyt energetyczny w zakładzie przemysłowym.

Analiza ekonomiczna efektywności energetycznej

 • Czy efektywność energetyczna się opłaca?
 • Jak mierzyć rentowność tych działań?
 • Jakie są modele finansowe oceny efektywności?

Racjonalna gospodarka energią w firmie

 • Jak powinna wyglądać efektywnie zaplanowana gospodarka mediami?
 • Jakie są możliwe rozwiązania, by efektywnie gospodarować mediami?
 • Efektywność energetyczna urządzeń w zakładzie przemysłowym,

Możliwości wykorzystania OZE na potrzeby własne firmy

 • Od czego zacząć działania skierowane do wykorzystywania OZE?
 • Uwarunkowania prawne i aktualne/przewidywane wymogi.
 • Opłacalność OZE, kiedy i jak je wykorzystywać?
 • Fotowoltaika - możliwości i korzyści.

Finansowanie rozwiązań proekologicznych

 • Finansowanie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 • Finansowanie ze środków unijnych

Otoczenie prawne Eko-inwestycji

 • Jakich zmian spodziewamy się w przepisach i co to może oznaczać dla firm?
 • Otoczenie prawne eko-inwestycji - obwarowania i możliwe wsparcie.

Informacje organizacyjne szkolenia

Zajęcia odbywać się będą w: Poznaniu, Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Katowicach i Krakowie. Uruchomionych zostanie 26 edycji, obejmujących 1-dniowe szkolenia (8 godzin) w formie wykładów i case-study z wykorzystaniem metod interaktywnych oraz smart learning. Każdemu Uczestnikowi zapewniamy materiały szkoleniowe oraz catering.

Doradztwo

Indywidualne doradztwo dotyczące efektywności energetycznej w praktyce obejmie pobyt doradcy w przedsiębiorstwie, korespondencję dotyczącą diagnozy ilości i przeznaczenie zużywanej energii, analizę finansowa kosztów energii, opracowanie propozycji wprowadzenia rozwiązań oszczędnościowych, opracowanie wymiernych wskaźników ekonomicznych, a zakończy się opracowaniem planu wdrożenia proponowanych rozwiązań.

Nasi trenerzy i doradcy gwarantują najwyższy poziom merytoryczny. Posiadają co najmniej pięcioletnie doświadczenie w branży energii odnawialnej oraz efektywności energetycznej, z powodzeniem wdrożyli projekty z zakresu efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii bądź fotowoltaiki u partnerów zarówno krajowych jak i zagranicznych. Ta międzynarodowa działalność gwarantuje znajomość najnowszych rozwiązań.