Nie dzielimy Klientów na "małych" i "dużych". Wszystkim
należy się z naszej strony ten sam, najwyższy poziom obsługi.

Michał Przybył, Partner

Szkolenia

Potrzebujesz dodatkowych informacji?Skontaktuj się z nami!

Potrzebujesz szkolenia? A może potrzebują go Twoi pracownicy?


Aktualne szkolenia

"Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna - szkolenia i doradztwo dla firm"

Projekt jest skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z sektora szeroko pojętego przemysłu, mogących wykorzystywać energię z odnawialnych źródeł energii (OZE) na własne potrzeby, planujących i realizujących inwestycje w OZE i/lub dysponujących budynkami np. z branży hotelowej, magazynowej, dla których rentowne okaże się założenie własnej instalacji OZE. Każde przedsiębiorstwo biorące udział w projekcie zostanie objęte szkoleniem oraz indywidualnym doradztwem.

UE_logos

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.02.01.01-00-496/13.

Czytaj więcej »


Szkolenia specjalnie dla Ciebie

Jesteśmy w stanie przygotować dla Ciebie każde szkolenie. Wybierz jego tematykę i formę, a my je dla Ciebie stworzymy.

Tematyka szkoleń

 • Finanse dla nie finansistów
 • Rachunkowość bilansowa
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
 • Zmiany w przepisach prawa podatkowego z zakresu VAT, CIT i PIT i innych podatków
 • Sprawozdawczość finansowa spółek giełdowych
 • Rozliczanie projektów dofinansowanych z UE
 • Przygotowywanie biznesplanów
 • Podatkowe aspekty fuzji i przejęć
 • Wyceny przedsiębiorstw
 • Zarządzanie projektami zgodnie z metodyką PRINCE II
 • Kodeks Spółek Handlowych
 • Ochrona danych osobowych

Formy szkoleń

 • Szkolenia typu "in company" - szkolenie w Twojej firmie
 • Szkolenia otwarte - szkolenia zewnętrzne
 • Szkolenia e-learningowe - metoda e-learningu pozwala na korzystanie ze szkoleń w dowolnym czasie nie odchodząc od własnego komputera
 • Szkolenia w formule blended-learning - część materiału przyswajana jest metodą e-learningową, część przy udziale trenera

W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o kontakt: kowalski@pwb.com.pl