Jeżeli już współpracowałeś z innymi, to u nas zaskoczy Cię doskonała komunikacja,
która w oczach naszych Partnerów stanowi świadectwo jakości współpracy.

Izabela Czaplicka, Partner

O nas / Ludzie

Potrzebujesz dodatkowych informacji?Skontaktuj się z nami!
Masz do dyspozycji naszą naukową wiedzę, doświadczenie i talent. Stworzony przez nas zespół specjalistów zapewnia naszym Partnerom kompleksową obsługę.
Przemysław Kowalski

Przemysław Kowalski

Partner Zarządzający

Absolwent AE w Poznaniu na wydziale Zarządzanie i Marketing. Posiada dyplom Biegłego Rewidenta.
 Od początku kariery zawodowej związany z Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o., dziś odpowiedzialny za rozwój PWB. Doświadczenia zawodowe zdobywał biorąc udział w badaniu sprawozdań finansowych wielu spółek, w tym również notowanych na warszawskiej giełdzie. Posiada bogate doświadczenie w zakresie funkcjonowania rynku energii elektrycznej, prowadził projekty z obszaru pomocy publicznej oraz efektywności energetycznej. Zawodowa aktywność rozwija nie tylko poprzez kierowanie Firmą, ale również poprzez licznie prowadzone wystąpienia i prezentacje obejmujące tematykę energii odnawialnej, efektywności energetycznej i pomocy publicznej.

Każdy wolny dzień chętnie spędziłby żeglując na Mazurach, a w tygodniu, nawet późnym wieczorem znajdzie czas na bieganie i squash'a. 

Izabela Czaplicka

Izabela Czaplicka

Partner

Absolwentka Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Od 2004 r. z sukcesem zajmuje się pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania na projekty inwestycyjne i szkoleniowe dla przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych. Pracowała w największych korporacjach doradczych (KPMG, Ernst&Young, Deloitte). Obecnie w PWB specjalizuje się w pozyskiwaniu środków i rozliczaniu projektów w ramach POIiŚ, POIR, POPW oraz RPO. Obsługuje głównie inwestycje środowiskowe i ekologiczne w odnawialne źródła energii. 

Wolny czas spędza w górach całego świata - jej pasją jest wspinaczka wysokogórska i skałkowa. Jeżeli szukasz partnera w biznesie, który pomoże Ci zdobyć Koronę Himalajów, ona wskaże Ci najlepszą trasę.

Konrad Goździor

Konrad Goździor

Menedżer, Doradca Podatkowy

Absolwent Wydziału Prawa na UAM w Poznaniu. Doradca Podatkowy w PWB. Licencjonowany Doradca Podatkowy (Nr wpisu 11133). Pracował w KPMG Tax oraz współpracował z Rödl&Partner. Zdobył cenne doświadczenia w zakresie obsługi podatkowej krajowych i międzynarodowych korporacji. Łączy wiedzę w dziedzinie prawa podatkowego z wieloletnią praktyką w kontaktach z administracją podatkową i skarbową. Odnosi się do obowiązujących regulacji, orzecznictwa sądowego oraz praktyki organów podatkowych, a także rozwiązań stosowanych w innych państwach. Takie podejście zapewnia ograniczenie ryzyka sporu z organami podatkowymi i umożliwia wprowadzenie najbardziej efektywnych rozwiązań.

Czas wolny poświęca głównie swojej pracy. Wciąż gromadzi wiedzę i aktualizuje informacje. To pasjonat! Na każde Twoje pytanie związane z podatkami odpowie szybciej niż znana internetowa wyszukiwarka... jeśli uprzednio nie zarazi Cię swoją pasją.

Michał Przybył

Michał Przybył

Partner

Absolwent Wydziału Ekonomii (specjalność: gospodarka regionalna) na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Ukończył również studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W ramach przewodu doktorskiego prowadzi badania w zakresie wspierania aktywności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw przez fundusze strukturalne UE. Jego doświadczenie potwierdzają sukcesy w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji dla przedsiębiorstw, czym zajmuje się zawodowo od 2005 roku. Doskonale zna zagadnienia związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw w Polsce, warunki prawne i gospodarcze w Unii Europejskiej oraz problematykę związaną z konkurencyjnością i innowacyjnością. W PWB specjalizuje się w projektach z zakresu innowacji, inwestycji i B+R dla przedsiębiorstw.   

Czas wolny spędza biegając lub na korcie tenisowym, doskonaląc umiejętności gry indywidualnej i drużynowej. Dzięki temu to idealny partner w biznesie –  konsekwentnie wypracowuje każde zwycięstwo wiedząc, że: końcowy sukces zespołu zależy od zaangażowania i pracy wszystkich jednostek.

Remigiusz Nowicki

Remigiusz Nowicki

Project Manager

Absolwent politologii na UAM w Poznaniu (specjalność administracja samorządowa i marketing polityczny), podyplomowego studium rachunkowości na WSB w Poznaniu oraz podyplomowego studium z zakresu "Zarządzania Projektem UE" na UAM. Wykładowcą Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu funduszy europejskich. Od 2002 roku zajmuje się w praktyce przygotowywaniem i zarządzaniem projektami finansowanymi ze środków UE. Doświadczenie zdobywał w firmach i instytucjach zajmujących się zarówno udzielaniem jak i pozyskiwaniem dotacji. W PWB specjalizuje się w projektach z zakresu rozwoju zasobów ludzkich w organizacjach, projektach szkoleniowo-doradczych i edukacyjnych, a także programach rozwojowych uczelni wyższych oraz współpracy sektora biznesu i nauki. Bierze udział w zespołach audytu. Posiada doświadczenie potwierdzone sukcesami w zakresie opracowania koncepcji, przygotowania, pozyskania dotacji oraz rozliczania i zarządzania kilkudziesięcioma projektami finansowanymi w ramach SPO RZL, ZPORR i POKL z Europejskiego Funduszu Społecznego. Publikuje w "Gazecie Prawnej" i "Funduszach Europejskich".

Swój wolny czas poświęca rodzinie. Interesuje go poznańska architektura, dlatego będzie dla Ciebie doskonałym przewodnikiem nie tylko w gąszczu unijnych przepisów.

Aleksandra Filipiak

Aleksandra Filipiak

Project Manager

Doktor nauk humanistycznych, absolwentka UAM w Poznaniu, wykładowca Wyższej Szkoły Języków Obcych w Poznaniu. W PWB przygotowuje i koordynuje projekty z zakresu obszarów wiejskich (PROW) oraz inwestycyjnych (RPO, POIŚ, POIR). Zajmuje się pomocą w realizacji projektu od opracowania samej jego koncepcji i założeń aż po etap zakończenia realizacji i rozliczania. Zamienia dobre pomysły w jeszcze lepsze, szuka i znajduje rozwiązania, które przekładają się na sukces koordynowanego projektu i rozwój firmy Klienta.

W wolnym czasie zajmuje się szkoleniem psów oraz taternictwem jaskiniowym. We współpracy z Muzeum Archeologicznym w Poznaniu przygotowuje przedstawienia Studenckiego Teatru Klasyków "Sfinga". Kiedy już zadba o realizację Twojego projektu, będziecie mogli porozmawiać nie tylko o biznesie. Jest jeszcze tyle ciekawych tematów!