Partnerstwo wyraża się  w naszej codziennej biznesowej
praktyce. To nasza marka i zobowiązanie.

Konrad Goździor, Doradca Podatkowy

Case studies / Recycling Park Sp. z o.o.

Potrzebujesz dodatkowych informacji?Skontaktuj się z nami!

Zobacz także:

Recycling Park Sp. z o.o.

Wyzwanie:

Firma Recycling Park Sp. z o.o. zgłosiła się do nas z pomysłem wybudowania huty szkła opakowaniowego wraz z zakładem odzysku energii, który będzie dostarczał energię cieplną i elektryczną na potrzeby produkcji szkła. Po analizie planów inwestycyjnych spółki okazało się, że przewidziana jest nie tylko budowa dwóch potężnych obiektów, ale także wprowadzenie wysoko innowacyjnej metody produkcji szkła, nie stosowanej jak dotąd w branży. W wyniku realizacji przedsięwzięcia, w regionie o wysokiej stopie bezrobocia, ma powstać ponad 300 miejsc pracy. Zdecydowano się też na utworzenie działu Badań i Rozwoju (B+R), którego zadaniem są prace nad innowacyjnymi produktami.

Działanie:

Ze względu na rozmiar projektu, zakres planowanych kosztów oraz poszczególne czynniki: nowe technologie, budowa obiektów, nowe miejscapracy, czy dział B+R, zdecydowaliśmy się na pozyskanie środków poprzez działanie PO IG 4.5.1. Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym. Propozycja została przyjęta przez Partnera, dlatego też rozpoczęły się przygotowania wniosku aplikacyjnego – opracowana została koncepcja projektu oraz dokumentacja wraz z niezbędnymi załącznikami. Ponadto, spółka zwróciła się także o pomoc przy przygotowaniu pozostałej części dokumentacji oraz dopracowaniu szczegółów współpracy B+R. Po zakończeniu wszystkich działań, w  styczniu 2012 roku, w Ministerstwie Gospodarki, złożone zostały wszystkie przygotowane materiały.

 Efekty:

Projekt przeszedł wszystkie etapy oceny i w lipcu 2012 roku zdobył najwyższą liczbę punktów i znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej projektów zakwalifikowanych do wsparcia. Pozyskana kwota dofinansowania to 102 884 100,00 PLN. Gratulujemy Recycling Park Sp. z o.o. i życzymy owocnej realizacji inwestycji!

Powrót