Partnerstwo wyraża się  w naszej codziennej biznesowej
praktyce. To nasza marka i zobowiązanie.

Konrad Goździor, Doradca Podatkowy

Case studies / Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ARTMETAL Dorota Grzenia

Potrzebujesz dodatkowych informacji?Skontaktuj się z nami!

Zobacz także:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ARTMETAL Dorota Grzenia

Wyzwanie:

Po zakończonym sukcesem projekcie inwestycyjnym realizowanym w ramach RPO woj. kujawsko-pomorskiego, poddziałanie 5.5.2, a także po wdrożeniu informatycznego systemu do zarządzania relacjami B2B z partnerami biznesowymi, współfinansowanego w ramach działania 8.2 PO IG, kierownictwo ARTMETAL nie zamierzało spocząć na laurach. Podczas spotkania z konsultantem PWB zaprezentowany został pomysł produkcji inteligentnych skrzynek pocztowych umożliwiających bezprzewodową komunikację z sygnalizatorem zajętości. Wdrożenie do produkcji innowacyjnego wyrobu miało być ukoronowaniem prowadzonych we własnym zakresie oraz we współpracy z Uniwersytetem Technologiczno – Przyrodniczym w Bydgoszczy, prac B+R. Po analizie planów inwestycyjnych firmy okazało się, że przewidziane jest wprowadzenie na rynek międzynarodowy produktu o niespotykanej do tej pory nowej funkcjonalności, tj. możliwości komunikacji pomiędzy urządzeniami a modułem umieszczonym w skrzynce pocztowej, zapewniającej użytkownikom informację o otrzymanej korespondencji.

Działanie:

Uwzględniając wysoki potencjał innowacyjny projektu zaproponowaliśmy współpracę w zakresie pozyskania dofinansowania z działania 4.4 PO IG. Równolegle uruchomiliśmy, we współpracy z kancelarią patentową, procedurę ochrony prawa własności przemysłowej przedmiotu projektu. Jeszcze przed złożeniem wniosku o dofinansowanie firma otrzymała potwierdzenie Urzędu Patentowego RP o przyjęciu wniosku o udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy. Zaawansowanie autorskiej myśli technologicznej właścicieli ARTMETAL znalazło potwierdzenie w sprawozdaniu o stanie techniki Urzędu Patentowego RP, z jednoczesnym potwierdzeniem zdolności ochronnej wzoru użytkowego, a więc nowości, użyteczności oraz technicznego charakteru wzoru, trwałej postaci wzoru w odniesieniu do zastrzeżenia ochronnego - kategoria „A”. Dla celów wdrożenia rozwiązań innowacyjnych konieczne było zaplanowanie nowego, 11 zespołu pracowników, którzy zostaną zatrudnieni w ramach realizacji projektu. O efekcie skali projektu  może świadczyć fakt, że jego realizacja oznaczać będzie podwojenie stanu  kadrowego ARTMETAL. Rekomendowane przez PWB działania, akceptowane przez naszego Partnera, zaowocowały złożeniem kompletnego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, mającego realne szanse na konkurowanie z kilkuset innymi spodziewanymi projektami składanymi w ramach tego działania.

Efekty:

Pierwszym pozytywnym sygnałem związanym ze złożonym wnioskiem było otrzymanie zaproszenia na posiedzenie Panel Ekspertów do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Przedstawiciele ARTMETAL wspierani przez konsultanta PWB zaprezentowali swój pomysł przed ekspertów PARP, którzy podobnie jak wcześniej konsultanci PWB, dostrzegli ogromny potencjał projektu, czego efektem było otrzymanie rekomendacji do wsparcia i zawarcie umowy o dofinansowanie. Projekt ARTMETAL o wartości wydatków kwalifikowanych ponad 11,2 mln zł przy intensywności wsparcia na poziomie 65% wydatków, tj. spodziewanej kwocie dofinansowania 7,3 mln zł, został zakwalifikowany do dofinansowania i jest aktualnie realizowany. Jeszcze w 2015 roku komunikat „You’ve Got Mail” wkroczy w nowy wymiar!

Powrót