Nie dzielimy Klientów na "małych" i "dużych". Wszystkim
należy się z naszej strony ten sam, najwyższy poziom obsługi.

Michał Przybył, Partner

Case studies

Potrzebujesz dodatkowych informacji?Skontaktuj się z nami!

PPHU „SCHED-POL” Spółka jawna Stefan i Henryk Schaedler

PPHU „SCHED-POL” Spółka jawna Stefan i Henryk Schaedler z Międzychodu (woj. wielkopolskie) podczas spotkania z reprezentantem PWB przedstawiła koncepcję rozwoju swojej oferty produktowej i rozbudowy parku maszynowego.

Czytaj więcej

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ARTMETAL Dorota Grzenia

Po zakończonym sukcesem projekcie inwestycyjnym realizowanym w ramach RPO woj. kujawsko-pomorskiego, poddziałanie 5.5.2, a także po wdrożeniu informatycznego systemu do zarządzania relacjami B2B z partnerami biznesowymi, współfinansowanego w ramach działania 8.2 PO IG, kierownictwo ARTMETAL nie zamierzało spocząć na laurach.

Czytaj więcej

Recycling Park Sp. z o.o.

Firma Recycling Park Sp. z o.o. zgłosiła się do nas z pomysłem wybudowania huty szkła opakowaniowego wraz z zakładem odzysku energii, który będzie dostarczał energię cieplną i elektryczną na potrzeby produkcji szkła. Po analizie planów inwestycyjnych spółki okazało się, że przewidziana jest nie tylko budowa dwóch potężnych obiektów, ale także wprowadzenie wysoko innowacyjnej metody produkcji szkła, nie stosowanej jak dotąd w branży. W wyniku realizacji przedsięwzięcia, w regionie o wysokiej stopie bezrobocia, ma powstać ponad 300 miejsc pracy. Zdecydowano się też na utworzenie działu Badań i Rozwoju (B+R), którego zadaniem są prace nad innowacyjnymi produktami.

Czytaj więcej

Eolos Polska Sp. z o.o.

Zgłosiła się do nas firma Eolos Polska Sp. z o.o., z planami budowy farmy wiatrowej 20 MW, o wartości 105 631 279,40 PLN. Eolos Polska Sp. z o.o. należy do Grupy TERNA S.A. - notowanej na giełdzie w Atenach - specjalizującej się w rozwoju, budowie i eksploatacji odnawialnych źródeł energii. Grupa ta już posiada w Grecji 9 farm wiatrowych (łącznie 142 MW) i 1 małą elektrownię wodną (6,6 MW). Ponadto, w trakcie budowy znajduje się kolejnych  151,5 MW  (142 MW - wiatr, 8,5 MW elektrowni wodnych i 1 MW energii słonecznej), a poza Grecją, w Europie Wschodniej, w fazie przygotowania do budowy znajdują się farmy wiatrowe o łącznej mocy 38 MW: 20 MW w Polsce i 18 w Bułgarii).

Czytaj więcej

WIKA Polska S.A.

WIKA Polska S.A. zgłosiła się do nas w celu uzyskania opinii i pomocy na temat źródeł finansowania produkcji lekkich manometrów z obniżonym ciężarem własnym. Działania te miałyby pozwolić na zastosowanie zaawansowanej technologii, dzięki której wytwarzane będą zasadniczo zmienione produkty z punktu widzenia rynku międzynarodowego, bowiem żaden inny światowy producent w branży nie proponuje takiego samego produktu. Manometr ten w porównaniu do obecnie funkcjonujących, poza utrzymaniem bardzo wysokiego poziomu niezawodności (obszar krytyczny w branży medycznej), byłby zdecydowanie lżejszy, dzięki zastosowaniu króćca szkieletowego (ECO króciec). Waga - w przypadku manometrów medycznych - jest drugim (po niezawodności) -  kryterium istotności przy wyborze produktu. Projekt ten miał być odpowiedzią na zgłaszane przez odbiorców zapotrzebowanie na lekkie manometry oraz związany byłby z powiększeniem parku maszynowego o linie technologiczną składającą się z: automatów do obróbki króćca radialnego, automatów do obróbki króćca tylnego, urządzenia myjącego.

Czytaj więcej